دسترسی به
غیرقابل دسترسی ها

 

چرا دسترسی با طناب؟

سیستم دسترسی با طناب یک روش ایمن برای کار در ارتفاع است که در آن از طناب و تجهیزات مرتبط با آن برای دسترسی به موقعیت های کاری استفاده می شود.
مزیت استفاده از روش دسترسی با طناب عمدتا در ایمنی و سرعتی است که تکنسین ها می توانند به منظور انجام شرح کار خود را به مکالن های دشوار برسانند که اغلب با تاثیر حداقل در سایر فعالیت ها ،مناطق اطراف و محیط زیست می باشد.از مزیای اصلی آن میتوان به ترکیب کل نفر ساعت، میزان پیشرفت پروژه،میزان خطر(نزدیک به صفر)و هزینه های آن با سایر روش های دسترسی اشاره کرد.

چرا دسترسی با طناب؟

سیستم دسترسی با طناب یک روش ایمن برای کار در ارتفاع است که در آن از طناب و تجهیزات مرتبط با آن برای دسترسی به موقعیت های کاری استفاده می شود.
مزیت استفاده از روش دسترسی با طناب عمدتا در ایمنی و سرعتی است که تکنسین ها می توانند به منظور انجام شرح کار خود را به مکالن های دشوار برسانند که اغلب با تاثیر حداقل در سایر فعالیت ها ،مناطق اطراف و محیط زیست می باشد.از مزیای اصلی آن میتوان به ترکیب کل نفر ساعت، میزان پیشرفت پروژه،میزان خطر(نزدیک به صفر)و هزینه های آن با سایر روش های دسترسی اشاره کرد.

فعالیت ها

شرکت ما دربخش های زیر در دسترسی با طناب صنعتی فعالیت دارد

صنایع دریایی و فراساحل

صنایع پتروشیمی

صنایع عمران

صنایع نیروگاهی

تبلیغات

آموزشی

صنایع پتروشیمی

صنایع دریایی و فراساحل

صنایع نیروگاهی

صنایع عمران

تبلیغات

آموزشی

چرا شرکت آرس؟

  • Pانعطاف پذیری و سرعت عمل بالا.
  • Vدائما در حال آموزش.
  • Pکار در ارتفاع تخصص ماست.

چرا شرکت آرس؟

  • Pانعطاف پذیری و سرعت عمل بالا.
  • Vدائما در حال آموزش.
  • Pکار در ارتفاع تخصص ماست.

اخبار

سوء استفاده از نام IRATA

سوء استفاده از نام IRATA

ایراتا علیه شرکت هایی که از لوگو و علامت این اتحادیه سو استفاده کرده اند اقامه دعوی حقوقی کرده است. در یک اقدام علیه شرکت هایی که عضو اتحادیه ایراتا نیستند و از لوگوی ، آموزش دیده تحت استاندارد های ایراتا (Trained to IRATA Standards) و یا سایر لوگوی های مشابه برای...

read more
ساعت‌های آموزشی در لاگ بوک ایرتا

ساعت‌های آموزشی در لاگ بوک ایرتا

طبق  TACS [TC-101] clause 4.13.7 : (( ساعت‌هایی که یک تکنسین در طول یک دوره آموزشی می گذراند باید در دفترچه درج شود، اما در قسمت مربوط به ساعت های آموزشی، این بدان معنی است که ساعت‌هایی که یک تکنسین در طول یک دوره آموزشی کار در ارتفاع سپری می‌کند نباید در محاسبات...

read more
روپ تریپ پتزل

روپ تریپ پتزل

پنجمین دوره مسابقات مهارت های کار در ارتفاع پتزل با عنوان Petzl RopeTrip®۲۰۲۰ در فروردین سال ۱۳۹۹ شمسی (Apri 13-17 ) در کشور سنگاپور برگزار می شود. نحوه و قالب کلی مسابقات در سال ۲۰۲۰ تغییر نخواهد کرد. بر طبق روال همیشگی این مسابقات در طول چهار روز و با چندین ایتم...

read more
لاگ بوک ایراتا

لاگ بوک ایراتا

علاوه بر، مقاله امضای لاگ بوک های ایراتا، ( لینک در یک برگه جدید باز می شود ) تکنسین دسترسی با طناب ایراتا باید به یاد داشته باشد تا از خط مشی  لاگ بوک ( امضا ) پیروی کنند. الزامات امضای لاگ بوک به صورت خلاصه به شرح زیر می باشد:

read more

با ما به روز باشید

 

با ما به روز باشید