خط مشی ایمنی

سلامتی ، ایمنی، بهداشت محیط زیست

ما قصد داریم تا سیستم دسترسی با طناب به عنوان نمونه ایی مثال زدنی در ایمنی مشاهده شود.ما متعهد هستیم تا ایمنی، سلامت ، بهداشت محیط زیست را رعایت کنیم تا از این طریق سلامت روحی و جسمی همکاران خود را تضمین کنیم.
ما میکوشیم تا فرهنگی را در دنیا نهادینه کنیم تا در آن همه انسان ها احساس امنیت داشته باشند.
همه ما باهم مسول فرهنگ سازی و حفظ بیشتر ایمنی و سلامت می باشیم؛ ما نیز در این هدف مشترک می بایست خط مشی ایمنی را جدی گرفته و پیوسته در تلاش برای پیشرفت و رشد آن باشیم. در مرحله بعد وظیفه ما ایجاد آگاهی و سپس رفتار ایمن در بین همه کارمندان است که لازمه آن جرات و جسارت پذیرش اشتباهات و همچنین گوشزد کردن آن به دیگران است.
نحوه انتقال اطلاعات، نحوه صحبت کردن و رفتار ایمن تاثیر بسیار زیادی در پیشبرد این هدف دارد.
همه افراد در سازمان وظیفه دارند تا از آسیب دیدن خود و همکارانشان جلوگیری کنند و همه اینها برای حقظ آرامش در محیط کار ضروری می باشد.

از شما انتظار میرود تا :

  • به قوانین احترام گذاشته و به آن عمل کنید
  • در زمان ایجاد خطر برای همکارانتان مداخله هوشمندانه انجام دهید.
  • به یکدیگر و محیط کار احترام بگذارید.