باز آموزی ایراتا

ایمنی اولویت اول است

ما یک دوره آموزشی رسمی با امکانات آموزشی عالی را برای تجربه عملی را ارائه می دهیم.

باز آموزی در شرکت دسترسی با طناب آرس

گواهینامه ایراتا به مدت سه سال معتبر است ، اما اگر بیش از ۶ ماه براساس دفترچه ثبت سوابق خود صعود نکرده اید ، لازم است یک دوره باز آموزی را طی کنید در غیر این صورت گواهینامه شما معتبر نیست. با این روش می توانید تکنیک های خود را در مدت یک روز بروز کنید و پس از اتمام آن با اطمینان می توانید بر اساس دستورالعمل های ایراتا در ارتفاع کار کنید. دز طول این دوره آموزشی تحت نظارت مربیان مجرب ما امکانات آموزشی برای تمرین تکنیک های دسترسی طناب را در اختیار شما قرار میدهیم.

فرم ثبت نام دوره های باز آموزی ایراتا

 • مشخصات فردی

 • پرکردن قسمت های ستاره دار الزامی می باشد

الزامات ایراتا برای شرکت در دوره

آیا بیش از ۶ ماه است که صعود نکرده ایید؟ اگر بین ۶ تا ۱۲ ماه باشد که صعود نکرده ایید دوره باز آموزی شما نصف روز زمان نیاز دارد و اگر بیش از ۱۲ ماه است که صعود نکردهایید دوره باز آموزی شما در یک روز کامل برگزار میگردد.
هزینه برگزاری دوره باز آموزی شما ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال است با صرف نهار و میان وعده .

اگر شما سطح ۲ ایراتا هستید و بیش از ۶ ماه است که صعود نکرده ایید دوره باز آموزی شما یک روز کامل بطول می انجامد.
هزینه برگزاری دوره باز آموزی سطح ۲ ایراتا ۳/۵۰۰/۰۰۰ ریال است با صرف نهارو میان وعده

اگر شما سطح ۳ ایراتا هستید و بیش از ۶ ماه است که صعود نکرده ایید دوره باز آموزی شما یک روز کامل بطول می انجامد.
هزینه برگزاری دوره باز آموزی سطح ۲ ایراتا ۳/۵۰۰/۰۰۰ ریال است با صرف نهار و میان وعده

آیا شما نیاز به یک دوره باز آموزی دارید ؟ آیا شما برای شرکت در سطح بعدیتان نیاز به تمرین سطح قبلی خود دارید؟
ما با بهره برداری از تجهیزات آموزشی و مربیان مجرب از شما استقبال میکنیم.
هزینه دوره باز آموزی ایراتا برای شما در یک روز کامل ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال است با صرف نهار و میان وعده

در صورت ثبت نام ۴ نفر در هریک از دوره های فوق الذکر دوره شما برگزار میگردد.

سوال

سوالات متداول بخش آموزش ایراتا را بررسی کنید و در صورتیکه به پاسخ سوالتان دست نیافتید با ما تماس بگیرید.

دوره های آموزشی دیگر

دوره آموزش ایراتا

 • Pبرگزاری دوره های سطح ۱و۲و۳ در هر ماه .
 • Pآموز تیوری وعملی تکنیک های دسترسی با طناب.
 • Pمیزان موفقیت کارآموزان ۹۵% است

کار در ارتفاع

 • Pبا بیش از ۱۰ سال سابقه در زمینه کار در ارتفاع .
 • Pدوره های اجرایی برای مدیران و کارشناسان اجرایی.
 • Pبررسی و اجرای عملی نظریه های مدیران اجرایی .
 • Pگذراندن دوره تحت نظر مربیان مورد تایید ایراتا

آموزش سفارشی

 • Pدر صورت عدم هماهنگی با دوره های مشخص شده میتوانید از این دوره استفاده کنیید .
 • Pزمان و مکان برگزاری دوره را شما تعیین کنیید.
 • Pشرح فعالیت کاردر ارتفاع مرتبط با خودتان را آموزش ببینید.