آموزش نجات در ارتفاع

ایمنی اولویت اول است

ما یک دوره آموزشی رسمی با امکانات آموزشی عالی را برای تجربه عملی را ارائه می دهیم.

نجات در ارتفاع در شرکت دسترسی با طناب آرس

در زمانی که کار در ارتفاع انجام می شود ایمنی خود و همکاران ما و همچنین محیط زیست در درجه اول قرار میگیرد.
اگر در طول یک پروژه اشتباهی پیش آمد ، مهم است که بدانید چگونه نجات را در ارتفاع را انجام دهید. چگونه یک نقشه نجات تهیه می کنید؟ چگونه برنامه نجات را اجرا می کنید؟ بعد از نجات چه می کنید؟ در طول دوره نجات در ارتفاع پاسخ این سؤالات و تمرینهای زیادی را خواهید آموخت.

فرم ثبت نام دوره های نجات در ارتفاع

 • مشخصات فردی

 • پرکردن قسمت های ستاره دار الزامی می باشد

آموزش نجات در ارتفاع

هدف از این دوره درک و اجرای صحیح عملیات نجات و همچنین بکارگیری از سناریو های نجات به صورت تیمی می باشد.
آموزش خواهید دید تا چطور یک سیستم نجات را به صورت کاملا ایمن و با استفاده از تکنیک های بروز انجام دهید.

تئوری

 • Pتهیه و ترسیم برنامه نجات
 • Pبکارگیری از برنامه نجات از پیش ترسیم شده
 • Pآگاهی از قوانین و مقررات و دستورالعمل های لازم
 • Pتهیه ارزیابی خطر
 • Pپس از نجات چه باید کرد؟

عملی

 • Pانتخاب صحیح تجهیزات
 • Pبکارگیری برنامه نجات
 • Pبازررسی چشمی تجهیزات
 • Pاستفاده از تکنیک های مختلف کار در ارتفاع
 • Pاستفاده از سیستم های بالا کشی

الزامات

داشتن گواهینامه پایه و پیشرفته کار در ارتفاع و داشتن حداقل ۱ سال تجربه مرتبط با کار در ارتفاع و تسلط کامل به تکنیک های دوره های گذشته

گواهینامه

در صورتیکه آموزش را به خوبی پشت سر بگذارید شما یک گواهینامه از شرکت دسترسی با طناب آرس دریافت خواهید کرد که این گواهینامه ۲ سال اعتبار دارد.

هزینه برگزاری دوره

هزینه ثبت نام برای هر فرد ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال است و مدت زمان برگزاری دوره ۲ روز کامل می باشد.

در صورت ثبت نام ۴ نفر ، دوره شما برگزار میگردد.

سوال

سوالات متداول بخش آموزش ایراتا را بررسی کنید و در صورتیکه به پاسخ سوالتان دست نیافتید با ما تماس بگیرید.

دوره های آموزشی دیگر

دوره باز آموزی ایراتا

 • Pدوره باز آموزی برای زمانی است که شما بیش از ۶ ماه صعود نکرده باشید.
 • Pدوره تحت نظر مربیان با تجربه و معتبر برگزار میگردد.
 • Pبه تمام سوالات شما پاسخ داده می شود و تکنیک های جدید را تمرین می کنید.
 • Pتمرین اضافی برای کسانی که دوره های ایراتا را گذرانده اند می باشد.

آموزش کار در ارتفاع

 • Pبا بیش از ۱۰ سال سابقه در زمینه کار در ارتفاع .
 • Pدوره های اجرایی برای مدیران و کارشناسان اجرایی.
 • Pبررسی و اجرای عملی نظریه های مدیران اجرایی .
 • Pگذراندن دوره تحت نظر مربیان مورد تایید ایراتا

آموزش سفارشی

 • Pدر صورت عدم هماهنگی با دوره های مشخص شده میتوانید از این دوره استفاده کنیید .
 • Pزمان و مکان برگزاری دوره را شما تعیین کنیید.
 • Pشرح فعالیت کاردر ارتفاع مرتبط با خودتان را آموزش ببینید.